Monthly Archives: May 2014

THỜI ĐẠI GÌ THẾ NÀY

By | May 25, 2014

THỜI ĐẠI GÌ THẾ NÀY -Thời đại gì mà điện thoại ngày một thông minh và mỏng manh hơn còn người ngày một thì ngu đi và béo ị. -Thời đại gì mà bạn bè ngã thì người ta cười mà còn điện thoại rơi thì người ta khóc. -Thời đại gì mà tính năng… Read More »