Monthly Archives: October 2016

TINH THẦN THỂ THAO

By | October 30, 2016

TINH THẦN THỂ THAO (Thơ vui cuối tuần) Ngũ cô luyện tập thể thao Thúy Lê đội trưởng to cao nhất nhà Ngọc Đoàn mập mạp đẫy đà Tuấn Thanh phát hiểm là là khó ghê Hoàng Hà phong cách hết chê Tinh thần thể dục say mê khỏe người Bóng rơi lại nhoẻn miệng… Read More »