Monthly Archives: November 2016

A

By | November 18, 2016

A. K. Carrol, writing for SF WEEKLY, interviewed Sandra Fluke, social justice attorney, women’s rights activist and Karen’s and my (as Gutfreund Cornett Art) Special Recognitions Juror for our “Social Justice: It Happens to One, It Happens to All” “When I speak to students and young people, I encourage them to try to find a… Read More »

⚡️⚡️⚡️SỨC MẠNH TRUYỀN THÔNG LỚN HƠN SỨC MẠNH CỐT LÕI NHƯ THẾ NÀO

By | November 15, 2016

⚡️⚡️⚡️SỨC MẠNH TRUYỀN THÔNG LỚN HƠN SỨC MẠNH CỐT LÕI NHƯ THẾ NÀO? _________________________________________ Khi cậu mới quen một cô gái và cậu vội vàng tìm ngay facebook rồi add friend và lục tung fb lên tìm hiểu về cô gái ấy. OK, tiếp theo tớ chỉ nói đến trường hợp cô gái này BIẾT… Read More »