Monthly Archives: January 2017

3:10 to Yuma

By | January 7, 2017

3:10 to Yuma Là bộ phim cao bồi mình thích nhất. Hơn cả the Good, the Bad, the Ugly. Phim kể về Dan Evans, một thương binh mất chân của cuộc chiến giành độc lập của nước Mỹ. Ông là xạ thủ bảo vệ George Washington. CV rất xịn. Về với hòa bình, Dan với… Read More »