Bà con cô bác vô vote cho Hạ của #MùaHạMangTênEm đi thi The Look nha

By | July 18, 2017

Bà con cô bác vô vote cho Hạ của #MùaHạMangTênEm đi thi The Look nha. Hy vọng là nếu ẻm đậu vô cũng sẽ không bỏ phần 2 của Mùa Hạ. Chứ không là banh cái film =))
Nói chứ chỉ cần bấm VOTE đơn giản lắm. Mong là mọi người ủng hộ Misoa nha ^^
See Translation