Bão rùi e lôi đồ ra thanh lý đây

By | August 27, 2017

Bão rùi e lôi đồ ra thanh lý đây. Mỗi mẫu còn 1 2c
Ví cầm tay đinh 99k
Balo đen 65k
Ví dài 49k
Túi 2 dây thay đổi 65k
Ai lấy báo e giữ, giữ đến hết ngày mai thôi, ai k qua dc thì báo e ship nhé
ĐÃ THANH LÝ LỖ, AI CHẮC CHẮN LẤY DC THÌ BÁO E