chớt tui

By | May 25, 2017

chớt tui, kiểu này tui dính rồi, hối hận quá, cũng vì ham vui mà sa đà vô ba cái vụ này, vợ dặn hoài không nghe giờ thấy sợ rồi, thôi từ nay tu tỉnh lại, tập trung sống lành mạnh, lo làm lo ăn, siêng năng thể dục thể thao cho… giảm men gan, thấy cái quảng cáo men gan cao thấy sợ quá má ơi