Chút ngẫu hứng làm tí bút măng anh chị em

By | September 11, 2016

Chút ngẫu hứng làm tí bút măng anh chị em, bạn bè cùng chia xẻ bổ túc giùm nha!
MIÊN MAN CÁI CHẠY
Cái chạy là cái chạy à
Đứng mới vững đã chập chững bước đi
Ngã nên, ngã xuống những vẫn quyết để chạy
Bước lên đường chạy trường chạy lớp
Chạy điểm, chạy bài, chạy vị trí chỗ ngồi
Chạy học, chạy hành, chạy sự quan tâm
Chạy thầy, chạy cô, chạy cấp, chạy bằng
Chạy thi cử, chạy tuyển dụng bổ nhiệm
Chạy công ăn việc làm, chạy nghề nghiệp
Chạy vị thế, cương vị chạy công danh
Chạy phẩm hàm, chạy danh hiệu, chỗ đứng
Chạy thương hiệu, chạy vị trí làm ăn
Chạy sự tôn vinh, chạy đánh bóng suy tôn
Chạy tất cả những gì ai cần thì người ấy chạy
Chạy dự án, chạy cơ chế, chạy đầu tư
Chạy cô ta, chạy xuất khẩu, nhập khẩu
Chạy giấy tờ, chạy chứng thực, sổ đỏ
Chạy cơ chế xin cho, chạy xin phân bổ
Chạy ăn, chạy ở, chạy mặc, chạy đám đình
Chạy chữa bệnh tật, thuốc thang, bệnh viện
Chạy hiếu, chạy hỉ, chạy tính toán tiệc tùng
Chạy theo tiến độ, chạy kịp thời gian
Chạy đảm bảo chỉ tiêu, chạy theo nghị quyết
Chạy làm sao để được cao thành tích
Chạy lấy bằng khen, huy hiệu, huy chương
Chạy nắng chạy mưa, chạy đua cùng hạn hán
Chạy sấm sét, chạy lé tránh lũ lụt, bão bùng
Chạy làm sao để hạn chế thiên tai, dịch bệnh
Chạy vạy thế nào để đầu tư đạt mục đích
Chạy tích cực, song hành cùng tiêu cực
Chạy trong đời sống, chạy trong thể thao
Chạy kiểu gì, cũng có nhữngu bước chạy
Chạy ngắn, chạy dài, chạy này, chạy nọ
Chạy dỉ chạy dì, cũng có mục đích chạy
Chạy Maraton, tiếp sức, chạy đường trường
Chạy chức tước, công danh, chạy lợi quyền
Chạy ăn, chạy mặc, chạy học hành, sự nghiệp
Chạy theo trường đời, chạy theo thời vận
Nói tóm lại cu ri tỉ muội các loại chạy trên đời
Cái được, cái mất, việc thành, việc bại
Đêu chốt lại mấy chữ:
Phiền hà, nằng nhằng, phức tạp, mệt lắm
Cái chạy ơi
Nhưng tất dĩ đã sống ở trên đời
Dù ít, hay nhiều, dù to hay bé, đến đâu
Việc này, việc nọ, mục đích có khác nhau
Việc vui, việc buồn, công danh sự nghiệp
Đời người định mệnh:
Sinh, lão, bệnh, tử
Ai mà không qua khỏi cửa ải cái chạy đâu!
Chút tào lao, ngày 09/9/2016
Vu Bui