Có đứa hỏi

By | April 5, 2017

Có đứa hỏi.. – Nếu một ngày m thấy ny m đi vs thằng khác.. Thỳ m sẽ ntn…
….Tôi tl… – Nếu thấy nv.. Tôi sẽ im lặng ra đi… Vì tôi nghĩ… Mình k tốt nên ngta mới tìm ng tốt hơn tôi…. Mình k lm ngta vui nên ngta ms tìm niềm vui mới. ..

..
..tus ngất thôi mấy b ơi..
..cmt j đó… #s_cnn ạ….