E sale kịch sàn 1 vài mẫu còn ở nhà nhé ạ

By | May 12, 2017

E sale kịch sàn 1 vài mẫu còn ở nhà nhé ạ. Hàng cứ lấy dư xong có kh đặt lại qiên k ship thành ra dư 1 ít e sale giá nhập luôn nhaaaaa
2 bộ ngủ QC sz XL: #100k/b
1 bộ ngủ thái vịt vàng: #100kkkk
1c cân ican hồng: #150kkkk
1 kệ dép nâu: #370kkkk
1 bộ ga Thái màu số 3: #350kkkk