Hoá ra ĐBQH này là đại tá công an

By | May 24, 2017

Hoá ra ĐBQH này là đại tá công an. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật cho nên việc bịa đặt thông tin, xúc phạm hay bôi nhọ lãnh đạo hay người dân cũng đều phải bị xử lý.
Đề xuất này chính là một nét phác hoạ chân dung của chị. Tôi chẳng phải vẽ thêm cái gì, tuy nhiên tôi không nghĩ người dân yêu quý gì chị và không ai muốn chị đại diện cho họ.