Hội An 2017

By | May 11, 2017

Hội An 2017
15/8/2017 đến 22/8/2017 Dzungart có triển lãm ảnh ở Hội An nhân dịp 15 năm giao lưu văn hóa HA- Nhật Bản.
Triển lãm có sự phối hợp với TT Văn Hóa – Thể Thao HA, gồm 37 bức (cả mới và đã bày)
https://m.facebook.com/Dzungart.Art/
Một bức sẽ bày trong triển lãm HA