[kHAI MỞ TRẠI THỰC HÀNH KHỞI NGHIỆP]

By | May 1, 2017

[kHAI MỞ TRẠI THỰC HÀNH KHỞI NGHIỆP]
Như đã hứa đầu tháng 5, trại Thực Hành Khởi Nghiệp chính thức khai mở!
Chiều hôm nay nhóm đầu tiên đã gặp mặt để chốt thành viên của nhóm!
Nhóm được chốt dựa trên thời gian cá nhân của mỗi người để đảm bảo công bằng, ngay sau khi chốt thành viên nhóm cũng chốt luôn cổ phần của cổ đông sáng lập!
Đợt 1 sẽ có 3 nhóm cùng triển khai 3 dự án khác nhau!
Xây dựng đội ngũ nhóm cũng là bước đầu tiên trong quy trình xây dựng dự án khởi nghiệp tại Trại Thực Hành của KNVN !
Nhóm cũng chọn ngành nghề khởi nghiệp dựa trên 6 Đại xu thế và dựa vào nội tại của thành viên! Ngay sau khi lập nhóm, đã chốt luôn ngành nghề kinh doanh: Nhóm 1 sẽ làm sản phẩm thuộc về ngành nghề MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN!
Mọi thông tin về quy trình thực hiện tại Trại Thực Hành sẽ được cập nhật liên tục trên Group để đảm bảo tính công khai của mô hình!
Ngay sau khi quy chuẩn về mô hình, Trại sẽ được nhân rộng trên toàn quốc!
BAN QUẢN LÝ TRẠI THỰC HÀNH KNVN thông báo!
Xem toàn bộ về thông tin Trại thực hành KN: https://goo.gl/QqDJEm