Mấy bé teen nghe chú dặn đây:

By | May 23, 2017

Mấy bé teen nghe chú dặn đây:
Con gái đẹp mà được yêu thì không có gì đáng nói.
Nhưng …
Con gái xấu mà được yêu đó mới là hạnh phúc
Đừng ngần ngại vì mấy cháu không xinh…
Bởi vì..
Chỉ khi không xinh mới biết người ta đến với mình vì cái gì.
Bây giờ con trai quỷ ma lắm, dụ con người ta xong rồi chia tay làm mấy con nhỏ khóc quá trời.