Nếu e không biết người ta đã có vợ

By | May 15, 2017

Nếu e không biết người ta đã có vợ, e yêu, e qua lại thì ai cũng thương e, sau đó biết rồi e vẫn tiếp tục, thì e thành người thứ 3 rồi, chả ai thương e nữa, e là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, ai cũng sẽ chửi e, không cần biết lý do của e là gì, nói chung chị khinh e dù e không ảnh hưởng, không liên quan gì chị, chị ghét những “con giáp thứ 13”