Nếu ngày bạn post được 1 bài thì bạn đừng hỏi tại sao lại không bán được hàng như người 1 ngày post 10

By | August 31, 2017

Nếu ngày bạn post được 1 bài thì bạn đừng hỏi tại sao lại không bán được hàng như người 1 ngày post 10-15 bài nhé
– Chăm chỉ kiên trì và sáng tạo là điều cần thiết trong bán hàng online
Nếu không làm được điều đó thì bạn không bao giờ thành công