Người dân chúng ta cô đơn thật

By | May 25, 2017

Người dân chúng ta cô đơn thật. ĐBQH đến nhẽ là đại diện cho nhân dân, bảo vệ quyền lợi của dân hoá ra là tranh thủ cơ hội nịnh nọt, bảo vệ quyền lực, lấy điểm số cho việc thăng quan tiến chức về sau. Đấy là một sự đội lốt, một sự hèn hạ rất đáng khinh bỉ.