Ở chung cư chỗ mình ở sáng nay có cô rơi từ tầng 5 xuống đất ngay gần chỗ mình đứng

By | September 12, 2017

Ở chung cư chỗ mình ở sáng nay có cô rơi từ tầng 5 xuống đất ngay gần chỗ mình đứng. Mình ra hóng thì êu ơi máu me be bét kinh thôi rồi. Nhìn còn ko nhận ra cô nào, cố nhìn mãi mới biết hoá ra là cô Tếch