Rõ ràng là lịch quay ngoại cả ngày mà

By | May 23, 2017

Rõ ràng là lịch quay ngoại cả ngày mà … Nhưng ông trời lại mưa như thế này … Ai thông thái mách giùm kế qua cơn mưa này coi !
Ps : Đâu đó âm thầm bên cạnh ta sau lưng ta trước mặt và những người bạn không ở cạnh ta vẫn chờ đợi khẩu lệnh ngắn gọn ” Off về nhậu ” … Coá ai nghĩ vậy không ?