Rút kinh nghiệm từ anh Tô Huy Rứa và anh Nguyễn Văn Chi

By | September 20, 2017

Rút kinh nghiệm từ anh Tô Huy Rứa và anh Nguyễn Văn Chi,
Các anh có con phát triển cơ bắp thì hãy sắp xếp cho làm bộ trưởng thể thao, con phát triển dây thanh thì cho làm bộ trưởng văn hoá, con mà suốt ngày chơi game thì cho về bộ công nghệ thông tin…..
Đừng bắt các cháu trái nghề, trái sở trường mà tội nghiệp chúng.
Không cẩn thận lại thành ra bố tống con vô lò.
He he.