TINH THẦN THỂ THAO

By | October 30, 2016

TINH THẦN THỂ THAO
(Thơ vui cuối tuần)
Ngũ cô luyện tập thể thao
Thúy Lê đội trưởng to cao nhất nhà
Ngọc Đoàn mập mạp đẫy đà
Tuấn Thanh phát hiểm là là khó ghê
Hoàng Hà phong cách hết chê
Tinh thần thể dục say mê khỏe người
Bóng rơi lại nhoẻn miệng cười
Vui tươi luyện tập bằng mười thuốc tiên.
29/10/2016 CTS
See Translation