Tôi lập một trang FB khác với tư cách là Lãnh sự danh dự của Armenia tại Việt Nam

By | May 21, 2017

Tôi lập một trang FB khác với tư cách là Lãnh sự danh dự của Armenia tại Việt Nam, với mục đích tương tác với các bạn muốn khám phá vùng đất này. Tôi đặc biệt muốn là cầu nối để các doanh nhân Việt Nam đầu tư tại Armenia hoặc xúc tiến hoạt động thương mại với Armenia. Hãy tin rằng, có nhiều cơ hội để bạn thành công trong việc này.
Các bạn muốn tìm hiểu các khả năng trên hãy thành bạn của tôi trên trang này. Chúng ta sẽ có nhiều việc có thể thảo luận.
https://www.facebook.com/profile.php…